مدرسه هنرهای دکوراتیو آرت ایران

آموزش ویترای

امروز هنر نقاشی روی شیشه و ویترای از تابلو تا المان های نوری و تزیینی و همچنین در تزیینات ساختمانی کاربردی متنوع و بیشماری دارد .

کلاسهای آموزشی ویترای در دو Level  مبتدی و پیشرفته برگزار می گردد و انواع تکنیک های ساده و سنتی و تکنیک های آبرنگی و مدرن روی شیشه آموزش داده و تمرین می شوند .